top of page

भू-प्राविधिक उपकरण | भूभौतिक सर्वेक्षण | निर्माण पिलिङ कार्य | रक माटो प्रयोगशाला परीक्षण | भू-प्राविधिक अनुसन्धान।

DJI कम्पनीको अनलाइनमा RDTM provide the ड्रोन | Mi ड्रोन | Ideaforge Drone |PAN India | दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता बैंगलोर  भारत। ड्रोन सिम्युलेटर प्रशिक्षण , ड्रोन माइन्स 

!
bottom of page